spin
PL EN

Centrum
Wyzwań
Społecznych
UW

Jesteśmy operacyjną, zaangażowaną w świat zewnętrzny jednostką badawczą największego w Polsce uniwersytetu

CWS UW
otwarte
na studentów

Ważnym elementem pracy w Centrum Wyzwań Społecznych UW jest umożliwienie studentom zdobycia praktycznego doświadczenia na każdym etapie procesu badawczego.

Jesteśmy częścią

O CWS

Zespół Centrum Wyzwań Społecznych:

 • tworzy trwałą wartość dla Partnerów i Klientów, wynikającą ze sprawnego i szybkiego wykorzystania ogromnych zasobów i talentów ukrytych na UW
 • wdraża wiedzę pochodzącą z lokalnych danych w obszarze sportu, zdrowia i zarządzania publicznego
 • inicjuje rozwiązania problemów oparte na dowodach
 • stale ulepsza i zmienia własne metody, by jak najlepiej pasowały do kontekstu
 • dba o to, by zdobytą wiedzą dzielić się ze studentami, samorządami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi
 • tworzy miejsce, gdzie wyróżniający się studenci mogą zdobywać praktyczne doświadczenie

 

 

Rada Konsultacyjna
Prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk

Prof. Michael Kennedy, Brown University

Prof. UW dr hab. Tomasz Zarycki

 

Tworzymy i wdrażamy, zawsze precyzyjnie dopasowane do realnych potrzeb naszych Klientów i Partnerów:

 • interdyscyplinarne narzędzia badawcze
 • całościowe projekty badań i diagnoz lokalnych
 • mechanizmy sieciowania, partycypacji i budowania działającej współpracy dla różnych interesariuszy
 • strategie rozwoju dla instytucji i samorządów
 • narzędzia ewaluacyjne i mierzące społeczne oddziaływanie programów (impact assessment) dla firm i instytucji publicznych

Zespół

dr Maria Rogaczewska

dr Maria Rogaczewska

Współtwórczyni i koordynatorka w Projekcie Społecznym 2012, obecnie CWS UW. Asystentka naukowa w Instytucie Studiów Społecznych. Badaczka społeczna i innowatorka, skoncentrowana na zaangażowaniu środowisk akademickich w zmianę społeczną. Współtworzyła wiele innowacyjnych projektów (m.in. Kongres Obywatelski w Polsce, Projekt Społeczny  2012, eCo-Solving), które nakierowane były na tworzenie sieci między środowiskiem akademickim, biznesem, władzami publicznych i społeczeństwem obywatelskim. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na społecznych innowacjach, ale także socjologii religii i roli religii w społeczeństwie obywatelskim.

Aleksandra Gołdys

Aleksandra Gołdys

Współtwórczyni i koordynatorka w Projekcie Społecznym 2012 obecnie CWS UW. Absolwentka MISH UW. Pracowała dla wielu organizacji pozarządowych, w tym Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacji Innowacji Społecznych “Stocznia”, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Przez 5 lat tworzyła zespół Projektu Społecznego 2012 – który ze środków CEE Trust badał i wspierał zmiany społeczne związane z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. Ewaluowała programy społeczne UEFA i koordynowała pierwsze w Polsce badanie społecznego oddziaływania Orlików na społeczności lokalne.

Maria Szymborska

Maria Szymborska

Koordynator Projektów Badawczych
Absolwentka socjologii po ISNS UW. Od prawie 5 lat w zespole najpierw Projektu Społecznego 2012 teraz CWS UW. Bada i działa na rzecz rozwoju samorządów terytorialnych. Współprowadziła m.in. proces partycypacyjnego tworzenia strategii rozwoju sportu dla Mrągowa oraz diagnozę sytuacji sportu w województwie warmińsko-mazurskim. Specjalizuje się w diagnozie społecznej, na której podstawie tworzy narzędzia wspierania instytucji publicznych.

Paulina Świerczewska

Paulina Świerczewska

Koordynatorka biura/ Badaczka
Studentka socjologii stosowanej i antropologii społecznej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z organizacjami takimi jak Stowarzyszenie Projekt: Polska, Departament Młodzieży Urzędu Miasta Kartegena, Fundacja Regionalnych Inicjatyw w Charkowie oraz Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR. Od roku w Centrum Wyzwań Społecznych UW zajmuje się koordynacją pracy biura oraz realizacją projektów badawczych.

Tworzymy i realizujemy

 • innowacyjne narzędzia badawcze
 • projekty badawcze i diagnozy lokalne
 • wspieranie przy pisaniu strategii rozwoju
 • ewaluacja projektów

Nasze projekty

Nasze projekty – to prototypowanie rozwiązań, wpieranie dobrych praktyk w skalowaniu oraz inicjowanie długofalowych procesów. Potrafimy działać bardzo szybko, ale jesteśmy też niezwykle cierpliwi, wspierając naszych Partnerów w procesach trwających kilka lat.

 • eCoSolving http://www.delab.uw.edu.pl/strefa-dzialania/ecosolving/

  Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”, którego celem  jest wypracowanie modelu współpracy Uniwersytetu z zewnętrznymi partnerami, poprzez ułatwienie studentom prowadzenia badań i pisania prac dyplomowych, odpowiadających na konkretne potrzeby zewnętrznych instytucji.

 • Ewaluacja programów społecznych UEFA EURO 2012

  Przeprowadzone przez nas badanie przebiegu i oddziaływania oficjalnych programów społecznych UEFA oraz badanie oceny transportu w miastach EURO 2012

 • Diagnozy i strategie dla samorządów

  Projekty, w których współpracowaliśmy z jednostkami samorządu terytorialnego. Centrum Wyzwań Społecznych stworzyło diagnozę i strategię rozowju sportu dla Mrągowa oraz diagozę sytuacji sportu w województwie warmińsko-mazurskim.

 • Ewaluacja projektów sportowych

  W ramach współpracy z organizacjami sportowymi i Ministerstwem Sportu zajmujemy się ewaluacją programów Mały Mistrz, MultiSport, Animator Sporty Dzieci i Młodzieży, Animator boisk Orlik, promujących sport zarówno wśród dzieci i młodzieży jak i wśród dorosłych.

   

 • Badanie dla Fundacji Lotto

  „Dlaczego gimnazjaliści przestają uprawiać sport?” to ogólnopolskie badanie młodzieży gimnazjalnej przeprowadzone przez nas dla Fundacji Lotto oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. W badaniu wykorzystaliśmy metodę etnograficzną, która pozwoliła nam lepiej poznać naszych badanych i odpowiedzieć na potrzeby naszych Klientów.

 • Grupa Sport a Zdrowie

  Powstała z inicjatywy Centrum Wyzwań Społecznych grupa specjalistów, lekarzy, samorządowców, działaczy sportowych i społecznych. Celem inicjatywy jest tworzenie modelowych rozwiązań w zakresie promocji zdrowia poprzez sport.

Nasze publikacje

Nasi partnerzy

Kontakt


adres:

Stawki 5/7
00-183 Warszawa

send email


+48 508 430 278