spin
PL EN

Centrum
Wyzwań
Społecznych
UW

Jesteśmy operacyjną, zaangażowaną w świat zewnętrzny jednostką badawczą największego w Polsce uniwersytetu

CWS UW
otwarte
na studentów

Ważnym elementem pracy w Centrum Wyzwań Społecznych UW jest umożliwienie studentom zdobycia praktycznego doświadczenia na każdym etapie procesu badawczego.

Jesteśmy częścią

O CWS

Zespół Centrum Wyzwań Społecznych:

 • tworzy trwałą wartość dla Partnerów i Klientów, wynikającą ze sprawnego i szybkiego wykorzystania ogromnych zasobów i talentów ukrytych na UW;
 • wdraża wiedzę pochodzącą z lokalnych danych w obszarze sportu, zdrowia i zarządzania publicznego;
 • inicjuje rozwiązania problemów oparte na dowodach;
 • stale ulepsza i zmienia własne metody, by jak najlepiej pasowały do kontekstu;
 • dba o to, by zdobytą wiedzą dzielić się ze studentami, samorządami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi;
 • tworzy miejsce, gdzie wyróżniający się studenci mogą zdobywać praktyczne doświadczenie.

Tworzymy i wdrażamy, zawsze precyzyjnie dopasowane do realnych potrzeb naszych Klientów i Partnerów:

 • interdyscyplinarne narzędzia badawcze;
 • całościowe projekty badań i diagnoz lokalnych;
 • mechanizmy sieciowania, partycypacji i budowania działającej współpracy dla różnych interesariuszy;
 • strategie rozwoju dla instytucji i samorządów;
 • narzędzia ewaluacyjne i mierzące społeczne oddziaływanie programów (impact assessment) dla firm i instytucji publicznych.

Rada Konsultacyjna
Prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk

Prof. Michael Kennedy, Brown University

Prof. UW dr hab. Tomasz Zarycki

Zespół

Aleksandra Gołdys

Aleksandra Gołdys

Współtwórczyni i koordynatorka w Projekcie Społecznym 2012 obecnie CWS UW. Absolwentka MISH UW. Pracowała dla wielu organizacji pozarządowych, w tym Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacji Innowacji Społecznych “Stocznia”, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Przez 5 lat tworzyła zespół Projektu Społecznego 2012 – który ze środków CEE Trust badał i wspierał zmiany społeczne związane z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. Ewaluowała programy społeczne UEFA i koordynowała pierwsze w Polsce badanie społecznego oddziaływania Orlików na społeczności lokalne.

dr Paweł Zembura

dr Paweł Zembura

Absolwent studiów licencjackich, magisterskich i doktorskich na warszawskim AWF-ie i geografii ekonomicznej na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów doktoranckich prowadził obszerne badania zachowań konsumentów sportu. Szczególnie interesuje go ocena efektywności interwencji w obszarze sportu i ich społeczne oddziaływanie.

Wojciech Wilk

Absolwent Wydziału Psychologii UW i student Instytutu Socjologii UW (specjalizacja: Metody badań społecznych i rynkowych). Z Centrum Wyzwań Społecznych współpracuje od prawie czterech lat, zajmując się zarówno projektowaniem i realizacją badań jakościowych, jak i statystyczna analizą danych ilościowych. Oprócz prowadzenia badań interesują go mediacje i facylitacja. Jest absolwentem specjalizacji Facylitacja i interwencja w sytuacjach kryzysowych na studiach pierwszego stopnia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW i ko-mediatorem w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów UW.

Paweł Zalewski

Socjolog, psycholog, badacz społeczny. Absolwent Wydziału Psychologii UW oraz Instytutu Socjologii UW w ramach warszawskiego MISH-u. Zainteresowany tematyką społecznych wyzwań związanych z ochroną środowiska, zagadnieniami z zakresu zdrowia publicznego oraz socjologią edukacji.

Tworzymy i realizujemy

 • innowacyjne narzędzia badawcze
 • projekty badawcze i diagnozy lokalne
 • wspieranie przy pisaniu strategii rozwoju
 • ewaluacja projektów

Nasze projekty

Nasze projekty – to prototypowanie rozwiązań, wpieranie dobrych praktyk w skalowaniu oraz inicjowanie długofalowych procesów. Potrafimy działać bardzo szybko, ale jesteśmy też niezwykle cierpliwi, wspierając naszych Partnerów w procesach trwających kilka lat.

 • Antropologia i architektura

  Projekt opiera się na ścisłej współpracy studentów UW zainteresowanych tematyką miejską – badaczy i studentów Wydziału Architektury PW. W ramach projektu studenci przez semestr zajmują się wybranym problemem zagospodarowania przestrzeni Warszawy.

  Zadaniem badaczy jest dokonanie szczegółowej analizy obszaru, którym się zajmują: kontekstu historycznego, społecznego, dotychczasowego zagospodarowania etc. oraz wsparcie studentów WA w rozwiązaniu przedstawionych problemów w taki sposób, który najlepiej odpowiada specyfice miejsca – dyskutowanie i konsultowanie zaproponowanych przez nich projektów.

  Celem projektu jest przede wszystkim przeprowadzenie kompleksowego procesu badawczego, który łączy wiedzę badaczy społecznych i projektantów. Ważna jest także wymiana doświadczeń i perspektyw badawczych – współpraca pozwalająca na wykorzystanie zarówno antropologicznych narzędzi analizy jak i architektonicznych sposobów projektowania. Końcowym efektem projektu ma być wypracowanie modelu współpracy pomiędzy specjalizacji różnych dyscyplin.

  Zaproszenie

 • eCoSolving http://www.delab.uw.edu.pl/strefa-dzialania/ecosolving/

  Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”, którego celem  jest wypracowanie modelu współpracy Uniwersytetu z zewnętrznymi partnerami, poprzez ułatwienie studentom prowadzenia badań i pisania prac dyplomowych, odpowiadających na konkretne potrzeby zewnętrznych instytucji.

 • Diagnozy i strategie dla samorządów

  Projekty, w których współpracowaliśmy z jednostkami samorządu terytorialnego. Centrum Wyzwań Społecznych stworzyło diagnozę i strategię rozowju sportu dla Mrągowa oraz diagozę sytuacji sportu w województwie warmińsko-mazurskim.

 • Ewaluacja programów społecznych UEFA EURO 2012

  Przeprowadzone przez nas badanie przebiegu i oddziaływania oficjalnych programów społecznych UEFA oraz badanie oceny transportu w miastach EURO 2012

 • Ewaluacja projektów sportowych

  W ramach współpracy z organizacjami sportowymi i Ministerstwem Sportu zajmujemy się ewaluacją programów Mały Mistrz, MultiSport, Animator Sporty Dzieci i Młodzieży, Animator boisk Orlik, promujących sport zarówno wśród dzieci i młodzieży jak i wśród dorosłych.

   

 • Badanie dla Fundacji Lotto

  „Dlaczego gimnazjaliści przestają uprawiać sport?” to ogólnopolskie badanie młodzieży gimnazjalnej przeprowadzone przez nas dla Fundacji Lotto oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. W badaniu wykorzystaliśmy metodę etnograficzną, która pozwoliła nam lepiej poznać naszych badanych i odpowiedzieć na potrzeby naszych Klientów.

 • Grupa Sport a Zdrowie

  Powstała z inicjatywy Centrum Wyzwań Społecznych grupa specjalistów, lekarzy, samorządowców, działaczy sportowych i społecznych. Celem inicjatywy jest tworzenie modelowych rozwiązań w zakresie promocji zdrowia poprzez sport.

Nasze publikacje

Nasi partnerzy

Kontakt


adres:

Stawki 5/7
00-183 Warszawa

send email


+48 508 430 278